Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
todaydanh từ

hôm nay, ngày này, ngày hôm nay

ngày nay, thời kỳ hiện nay, thời đại này

phó từ

vào ngày này

Related search result for "today"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.