Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tunnel-net
tunnel-net
['tʌnl,bɔ:rə]
danh từ
máy đào hầm


/'tʌnlnet/

danh từ
lưới đó (để đánh cá)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.