Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unperused
unperused
[,ʌnpə'ru:zd]
tính từ
không đọc kỹ (sách...)
(nghĩa bóng) không nghiên cứu; không nhìn kỹ không xem xét kỹ (nét mặt...)


/'ʌnpə'ru:zd/

tính từ
không đọc kỹ (sách...)
(nghĩa bóng) không nghiên cứu; không nhìn kỹ không xem xét kỹ (nét mặt...)

Related search result for "unperused"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.