Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unwelcomed
unwelcomed
[ʌn'welkəmd]
tính từ
không được tiếp đón ân cần; không được hoan nghênh


/ n'welk md/

tính từ
không được tiếp đón ân cần; không được hoan nghênh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.