Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vaporific
tính từ
liên quan đến việc tạo thành hơi
tạo sự bốc hơivaporific
['veipə'rifik]
tính từ
liên quan đến việc tạo thành hơi
tạo sự bốc hơiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.