Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
variegate
variegate
['veərigeit]
ngoại động từ
điểm những đốm màu khác nhau, làm cho lẫn màu
bôi màu sặc sỡ, đa dạng hoá


/'veərigeit/

ngoại động từ
điểm những đốm màu khác nhau, làm cho lẫn màu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "variegate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.