Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wadi

wadi
['wɔdi]
danh từ
suối cạn (dòng suối lòng nhiều đá khô cạn trừ khi trời mưa to ở miền Trung Đông và Bắc Phi)


/'wɔdi/

danh từ
sông ngòi chỉ có nước vào mùa mưa (ở các nước phương đông)

Related search result for "wadi"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.