Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
weaponed
weaponed
['wepənd]
tính từ
có vũ khí, mang vũ khí, vũ trang


/'wepənd/

tính từ
có vũ khí, mang vũ khí, vũ trang


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.