Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
week-ender


/'wi:k'end /

danh từ
người đi chi vào dịp cuối tuần

Related search result for "week-ender"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.