Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Acheta domestica


noun
lives in human dwellings;
naturalized in parts of America
Syn:
European house cricket
Hypernyms:
cricket
Member Holonyms:
Acheta, genus Acheta


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.