Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
apar


noun
South American armadillo with three bands of bony plates
Syn:
three-banded armadillo, Tolypeutes tricinctus
Hypernyms:
armadillo
Member Holonyms:
Tolypeutes, genus Tolypeutes


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.