Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Ctenizidae


noun
large burrowing spiders
Syn:
family Ctenizidae
Hypernyms:
arthropod family
Member Holonyms:
Araneae, order Araneae, Araneida, order Araneida
Member Meronyms:
trap-door spider


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.