Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
cuckoo-bumblebee


noun
a bee that is parasitic in the nests of bumblebees (Freq. 1)
Hypernyms:
bee
Member Holonyms:
Psithyrus, genus Psithyrus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.