Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hàng hảinoun
navigation

[hàng hải]
high seas navigation; shipping
Chứng từ hàng hải
Shipping document
marine; maritime
Tổ chức hàng hải quốc tế
International Maritime Organization (IMO)
Bảo hiểm hàng hải
Marine/shipping insurance
Nhà môi giới hàng hải
Shipbroker
nautical
Trường / thuật ngữ hàng hải
Nautical school/termGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.