Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
horn of plenty


noun
a goat's horn filled with grain and flowers and fruit symbolizing prosperity
Syn:
cornucopia
Hypernyms:
symbol, symbolization, symbolisation, symbolic representation


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.