Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
南針


南針 nam châm
  1. Kim chỉ nam (chỉ dẫn, dắt đưa, dẫn đạo).
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.