Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt  
Hán Việt: yên (23n)
Sum họp yến ẩm. Có khi dùng như chữ yến 宴.


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.