Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Agni


noun
(Sanskrit) Hindu god of fire in ancient and traditional India;
one of the three chief deities of the Vedas
Topics:
Sanskrit, Sanskritic language
Instance Hypernyms:
Hindu deity


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.