Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
air-cool
air-cool
['eəku:l]
ngoại động từ
làm nguội bằng không khí


/'eəku:l/

ngoại động từ
làm nguội bằng không khí

Related search result for "air-cool"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.