Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Botrychium lunaria


noun
of America and Eurasia and Australia
Syn:
moonwort, common moonwort
Hypernyms:
grape fern


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.