Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
buffalo carpet beetle


noun
a small black and red and white carpet beetle
Syn:
Anthrenus scrophulariae
Hypernyms:
carpet beetle, carpet bug


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.