Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ethiopian
ethiopian
[,i:θi'oupjən]
tính từ
(thuộc) Ê-ti-ô-pi
danh từ
người Ê-ti-ô-pi


/,i:θi'oupjən/

tính từ
(thuộc) Ê-ti-ô-pi

danh từ
người Ê-ti-ô-pi

Related search result for "ethiopian"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.