Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
ground sloth


noun
gigantic extinct terrestrial sloth-like mammal of the Pliocene and Pleistocene in America
Syn:
megathere
Hypernyms:
megatherian, megatheriid, megatherian mammal
Member Holonyms:
Megatherium, genus Megatherium


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.