Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
high-blower
high-blower
['hai,blouə]
danh từ
con ngựa hay khịt mũi to


/'hai,blouə/

danh từ
con ngựa hay khịt mũi to

Related search result for "high-blower"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.