Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Jagger


noun
English rock star (born in 1943)
Syn:
Mick Jagger, Michael Philip Jagger
Instance Hypernyms:
rock star


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.