Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kelp

kelp


kelp

Kelp is brown seaweed that grows in cold water.

[kelp]
danh từ
(thực vật học) tảo bẹ
tro tảo bẹ


/kelp/

danh từ
(thực vật học) tảo bẹ
tro tảo bẹ

Related search result for "kelp"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.