Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
magnetohydrodynamics


noun
the study of the interaction of magnetic fields and electrically conducting fluids (as plasma or molten metal)
Hypernyms:
hydrodynamics, hydrokinetics


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.