Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mouse-colour
mouse-colour
['maus,kʌlə]
danh từ
màu xám xịt, màu xỉn


/'maus,kʌlə/

danh từ
màu xám xịt, màu xỉn

Related search result for "mouse-colour"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.