Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
referring to your letter
referring+to+your+letter
thành ngữ refer
referring to your letter
(thương nghiệp) tiếp theo bức thư của ôngGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.