Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
regurgitation
regurgitation
[ri,gə:dʒi'tei∫n]
danh từ
sự ựa, sự ợ ra, sự mửa ra, sự nôn ra
sự đổ ra, sự phun ngược trở lại, sự chảy vọt trở lại (nước..)
sự nhai lại (ý kiến của ai)


/ri,gə:dʤi'teiʃn/

danh từ
sự ựa ra, sự mửa ra, sự nôn ra, sự thổ ra
sự phun ngược trở lại, sự chảy vọt trở lại

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.