Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
safari park


noun
an area of parkland where wild animals are kept and can be viewed by visitors driving through
Hypernyms:
park, parkland


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.