Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
string-bag
string-bag
['striηbæg]
danh từ
túi lưới


/'striɳbæg/

danh từ
túi lưới

Related search result for "string-bag"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.