Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
swing the balance


swing the ˈbalance idiom
= tip the balancetip v.
Main entry:swingidiom


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.