Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt (English - Vietnamese Dictionary)
khoisan


danh từ

nhóm ngôn ngữ Khoixan (Phi châu)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.