Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
kiss curl


noun
a spiral curl plastered on the forehead or cheek
Syn:
spit curl
Hypernyms:
crimp


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.