Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
lời nói


parole
Những lời nói đẹp
de belles paroles
lời nói chẳng mất tiền mua
les bonnes paroles ne coûtent rien
lời nói gió bay
les paroles s'envolent
lời nói gói vàng
la parole est l'argentGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.