Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Oleandra


noun
or family Polypodiaceae: tropical epiphytic or terrestrial ferns
Syn:
genus Oleandra
Hypernyms:
fern genus
Member Holonyms:
Oleandraceae, family Oleandraceae
Member Meronyms:
oleander fern, Oleandra neriiformis, Oleandra mollis


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.