Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Sertularia


noun
sessile hydroid that forms feathery colonies
Syn:
genus Sertularia
Hypernyms:
coelenterate genus
Member Holonyms:
Hydrozoa, class Hydrozoa
Member Meronyms:
sertularian


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.