Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
southwestwardly


adverb
in a southwestward direction
Syn:
southwestward
Derived from adjective:
southwestward, southwestward (for: southwestward)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.