Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Thyreophora


noun
armored dinosaurs: stegosaurs and ankylosaurs
Syn:
suborder Thyreophora, thyreophoran
Hypernyms:
animal order
Member Holonyms:
Ornithischia, order Ornithischia
Member Meronyms:
armored dinosaur, genus Stegosaurus, genus Ankylosaurus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.