Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
trespass quare clausum fregit


noun
the defendant unlawfully enters the land of the plaintiff
Hypernyms:
trespass


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.