Recent Searchs...
avid phát xuất chuồn leviathan carafe gàu methanol libra dog-weary bulgaria itemized bad quandang m.d. leisured pulsate jolly khau interlace back of kẽm gai back number kéo cờ whispering kilovolt unbalance mirror-writing insect barren khè man-sized bra offending validation tiresomeness methane vô sinh cronartium ribicola convergent mat bottom proportion lamination bằng phẳng lạc hậu mead bailer half-truth out-of-truth melting-point béo lẳn
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.