Recent Searchs...
depend được chăng hay chớ disséqueur cất nhắc scour daunt sự bôi trơn thủ công cờ-rếp 尊严 dint chính giữa thung lũng counterpane stymie feeler rắn gió chênh lệch either government sector dodu liên tiếp smutty hàn quốc remind distordre round rubberneck stroke dissoluble unobservant shine unvitiated đánh giờ coin collecting aged ahead stone-axe beneath chain-gang thư án agitate sea-purse shock straw boss dịch thư khế fencing-gloves baulk unpersuaded aback thư song
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.