Recent Searchs...
activity infectious regional innate reflex rain carry xa cách action attack reflex satisfy polio projection wane beduin volcano lyrical publicise kiên cường unconditioned reflex 失事 strive detailed flat sealing wax exacting sinh thái frazzle vent dockyard wax and wane conceitedness smallpox uncase commercialese extravasate forward bullock arbitrament giục physiological reaction tinh thần longer times trick 窮究 extravasation francium exasperating consort lời nói lemma mola lanceolata bập sulfa khóc sướt mướt
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.