Recent Searchs...
steel 大德 cataphora balalaika glad artérite vocal stretchy allowance synergy extrapolation popery margin hemiplegic theme mirky moo cu dressed dung digest coxy degree clamp polygonal agenda mood brewery tolerance pedagogy april bill-sticker drumstick học phần exaspérer grandee vibrate lettuce dip-stick predict 波纹 corporatism dung sai eight dixie bookmobile densimétrie cá chình grip esperimento ashamed
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.