Recent Searchs...
subaqueous five-finger syndactyly teetotalism toothbrush tree take into account totalism tweezer vena diploica epiphenomena white mallow urethral orifice worse zero coupon security self-supporting chòi duncan intolerance joy extra ascent appoint dấu mũ draw tam giác cân agent apostle download allowance declamatory stress dấu ngã accentuate restrictiveness slide độ chính xác ái mộ tolerance codéine subsequent chide cologarithme accent chéchia chirurgical fricoteur cede albumine diffidence đặc sệt pander director account dung nightlife dâm phụ finance dấu sắc permissiveness re-election leeway dấu hỏi hợp đồng có thời hạn speech pattern
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.