Chuyển bộ gõ


Từ điển Pháp Việt (French Vietnamese Dictionary)
distillation


[distillation]
danh từ giống cái
(hoá học) sự cất, sự chưng cất
Distillation fractionnée
sự chưng cất phân đoạnGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.