Chuyển bộ gõ


Từ điển Pháp Việt (French Vietnamese Dictionary)
distordre


[distordre]
ngoại động từ
(từ hiếm, nghĩa ít dùng) làm vẹo
La paralysie distord le corps humain
bệnh liệt làm vẹo thân ngườiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.