Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
feeblish
feeblish
['fi:bli∫]
tính từ
yêu yếu
hơi kém, hơi nhu nhược
mờ mờ


/'fi:bliʃ/

tính từ
yêu yếu
hơi kém, hơi nhu nhược
mờ mờ

Related search result for "feeblish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.