Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
surprise

surprise
[sə'praiz]
danh từ
sự ngạc nhiên; sự sửng sốt
his surprise was visible
vẻ ngạc nhiên của anh ta lộ rõ ra
to my great surprise
làm tôi rất ngạc nhiên
sự bất ngờ, sự bất thình lình
the post was taken by surprise
đồn bị chiếm bất ngờ
điều bất ngờ; điều làm ngạc nhiên
(định ngữ) bất ngờ
a surprise visit
cuộc đến thăm bất ngờ
(định ngữ) ngạc nhiên
surprise packet
gói trong đó có những thứ mình không ngờ, gói "ngạc nhiên"
take somebody/something by surprise
đánh chiếm bất ngờ; đánh úp
take somebody by surprise
thình lình xảy ra làm cho ai sửng sốt
ngoại động từ
làm ngạc nhiên, làm kinh ngạc
more surprised than frightened
ngạc nhiên hơn là sợ
đột kích, đánh úp; chộp thình lình, chộp bắt (ai); bắt quả tang (ai)
to surprise someboby in the act
bắt ai quả tang
we returned early and surprised the housebreakers searching through the safe
chúng tôi về sớm và bắt quả tang bọn trộm đang lục lọi két sắt
bất thình lình đẩy (ai) đến chỗ
to surprise someone into consent
bất thình lình đẩy ai đến chỗ phải đồng ý


/sə'praiz/

danh từ
sự ngạc nhiên
his surprise was visible vẻ ngạc nhiên của anh ta lộ rõ ra
to my great surprise làm tôi rất ngạc nhiên
sự bất ngờ, sự bất thình lình
the post was taken by surprise đồn bị chiếm bất ngờ
điều làm ngạc nhiên, thú không ngờ
I have a surprise for you tôi đành cho anh một thú không ngờ
(định ngữ) bất ngờ
a surprise visit cuộc đến thăm bất ngờ
(định ngữ) ngạc nhiên
surprise packet gói trong đó có những thứ mình không ngờ, gói "ngạc nhiên"

ngoại động từ
làm ngạc nhiên, làm kinh ngạc
more surprised than frightened ngạc nhiên hơn là sợ
đột kích, đánh úp; chộp thình lình, chộp bắt (ai); bắt quả tang (ai)
to surprise someboby in the act bắt ai quả tang
bất thình lình đẩy (ai) đến chỗ
to surprise someone into consent bất thình lình đẩy ai đến chỗ phải đồng ý

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "surprise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.