Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unfortunately





phó từ
( for sombody) một cách đáng tiếc, không may



unfortunately
[ʌn'fɔ:t∫ənitli]
phó từ
(+ for somebody) một cách đáng tiếc, không may
the notice is most unfortunately phrased
thông cáo này được diễn đạt hoàn toàn bất như ý
I can't come, unfortunately
đáng tiếc là tôi không thể đến được
unfortunately for him, he was wrong
chẳng may cho hắn là hắn sai



Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.