Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stone-axe
stone-axe
['stoun'æks]
danh từ
búa đẽo đá


/'stoun'æks/

danh từ
búa đẽo đá

Related search result for "stone-axe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.